JUDr. Ján Grman, PhD. - advokát
JUDr. Ján Grman, PhD.
advokát

Profesijný životopis:

Vzdelanie

Právnická  fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Paneurópska vysoká škola - PhD.

Špecializácia:

medzinárodné právo, európske právo, európske súťažné právo a právo vnútorného trhu, obchodné právo, konkurzy a reštruktrualizácie, občianske právo 

Jazyky:

slovenský jazyk,  anglický jazyk, nemecký jazyk

Zápis v zozname advokátov:

 advokát Slovenskej advokátskej komory od roku 2010