Mgr. Ivana Kotová - advokát
Mgr. Ivana Kotová
advokát

Profesijný životopis:

Vzdelanie

Právnická fakulta Masarykovj Univerzity Brno

Špecializácia:

medzinárodné právo, obchodné právo, občianske právo, rodinné právo

Jazyky:

slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk

Zápis v zozname advokátov:

advokát Slovenskej advokátskej komory od roku 2005