Mgr. Pavol Tisaj - advokát
Mgr. Pavol Tisaj
advokát

Profesijný životopis:

Právnická fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2004.

Špecializácia:

obchodnému právu s osobitným dôrazom na obchodné záväzkové vzťahy, záväzkovoprávnym vzťahom zo spôsobej škody vo všetkých právnych odvetviach, ochrane práv a oprávnených záujmov klientov z porušenia práv priemyselného vlastníctva.

Jazyky:

slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk

Zápis v zozname advokátov:

advokát Slovenskej advokátskej komory od roku 2008