O nás

Advokátska kancelária GRMAN & PARTNERS, s.r.o. je slovenskou advokátskou kanceláriou so sídlom v Bratislave, ktorá poskytuje právne služby na celom území Slovenskej republiky. Advokátska kancelária GRMAN & PARTNERS vznikla 1.01.2009 so snahou nadviazať a pokračovať v poskytovaní právnych služieb advokátskej kancelárie zakladajúceho partnera JUDr. Jozefa Grmana, advokáta poskytujúceho právne služby už od roku 1993 až do súčasnosti.

GRMAN & PARTNERS, s.r.o. si zakladá najmä na kvalite poskytovaných právnych služieb, ktorú dosahuje vďaka kvalifikovanému a skúsenému teamu advokátov pôsobiacich v rámci tejto advokátskej kancelárie ako aj vďaka vynikajúcej zabezpečenosti advokátskej kancelárie výpočtovou technikou, odbornou literatúrou a publikáciami a využívaním odborných informácií prostredníctvom ASPI a EPI. Vysoká kvalita služieb je založená na profesionalite, na odborných vedomostiach aktuálnej ale aj pripravovanej legislatívy a na dlhodobých skúsenostiach v odbore. GRMAN & PARTNERS, s.r.o. sa ďalej zameriava na širokú dostupnosť ponúkaných a poskytovaných právnych služieb a na maximálnu spokojnosť klientov. Vzhľadom k svojim skúsenostiam vyplývajúcich z veľkého množstva ukončených súdnych sporov, naša advokátska kancelária je schopná ponúknuť svojim klientom ďalšiu pridanú hodnotu, ktorá pomáha klientom pri rozhodovaní o ďalšom vedení jednotlivých sporov.

GRMAN & PARTNERS, s.r.o. sa usiluje vybudovať si s každým klientom vzťah dôvery, pretože dôvera je pre poskytovanie kvalitných právnych služieb nevyhnutná. Bez dôvery nikdy nedôjde k vzájomnej zhode medzi očakávaniami klienta a službami poskytnutými advokátom.

Cieľom GRMAN & PARTNERS, s.r.o. je poznať potreby klientov, prispôsobiť sa ich potrebám, požiadavkám a ponúknuť kvalitné právne služby a profesionálne a rýchlo reagovať na potreby svojich klientov.

Klientom ponúkame široké spektrum právnych služieb. Právne služby pre klientov poskytujeme najmä v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.